¿Que vantaxes supón afiliarse a UGT?

As vantaxes de estar afiliado/a a un sindicato organizado e estruturado, como UGT, son numerosas:

 • Información e asesoramento permanente
 • Gabinetes Xurídicos Especializados (avogados/as laboralistas, etc.)
 • Contratación, salarios, vacacións, nóminas, xornadas, convenios colectivos, liquidacións, finiquitos, xubilacións, pensións, Seguridade Social, despedimentos, etc.
 • Expedientes de regulación
 • Protección por desemprego
 • Prevención de riscos laborais
 • Formación contínua adaptada aos postos de traballo
 • Formación sindical específica aos delegados/as de persoal, membros de comités e delegados/as de Saúde

Outros servizos

 • Vacacións, viaxes e hoteis
 • Campamentos infantís de verán
 • Ocio: residencias, tempo libre
 • Establecementos concertados
 • Seguro de Accidentes en caso de morte, a partir dun ano de afiliación ininterrumpida a UGT

Importe das cotas de afiliación á UGT para o ano 2024

Cotas Especiais para estudantes menores de 25 anos (tipo E)
1.00
euros mensuales
Unha cota especial que se aplicará a estudantes menores de 25 anos e que non teñan ningún tipo de ingresos.
Cotas Especiais para Parados (tipo D)
4.35
euros mensuales
Aplicarase aos afiliados e afiliadas que se atopen en situación de paro e carezan de ingresos ou prestacións.
Cotas Especiais para Xubilados (tipo D)
4.35
euros mensuales
Aplicarase aos afiliados e afiliadas cuxos ingresos anuais íntegros procedentes de rendas de traballo sexan iguais ou inferiores á cantidade de 7.000 €.
Cotas Especiais para UPA e UPTA
5.08
euros mensuales
Aplicarase aos seus afiliados e afiliadas.
Cotas Especiais para Xubilados (tipo C)
7.25
euros mensuales
Aplicarase ás persoas adscritas á Unión de Xubilados e Pensionistas (UJP) cuxos ingresos anuais íntegros sexan superiores á cantidade de 7.000 €
Cota reducida ( tipo B)
10.15
euros mensuales
Aplicarase aos afiliados e afiliadas cuxos ingresos anuais íntegros procedentes de rendas de traballo ou de protección por desemprego sexan iguais ou inferiores en cómputo anual á cantidade de 14.000 €
Cota Básica Confederal
14.50
euros mensuales

Cota básica Confederal

Cotas especiais para asalariados (tipo D)
4.35
euros mensuales

Aplicarase aos afiliados e afiliadas cuxos ingresos anuais íntegros procedentes de rendas de traballo sexan iguais ou inferiores á cantidade de 7.000 €