UGT asina a suba do 5% do SMI, que se sitúa en 1.134 euros mensuais

Fecha: 12 Xan 2024

Enriba dunha mesa, se están a colocar montóns de moedas de forma ascendente

O salario mínimo interprofesional aumentará un 5% tras chegar hoxe a un acordo entre Goberno e Sindicatos, situándose en 1.134 euros mensuais, en 14 pagas, o que supón un incremento mensual de 54 euros. A partir de hoxe, e grazas a un acordo bipartito, as rendas máis vulnerables deste país verán mellorar os seus salarios de inmediato.

O SMI converteuse nunha ferramenta imprescindible para dignificar a capacidade de compra de máis de dous millóns e medio de fogares españois. Desde que o SMI alcanzou o limiar dos 1.000 euros, hai apenas dous anos, e os sucesivos incrementos posteriores ata os 1.080 euros en 2023, produciuse un maior gasto das familias que reactivou a creación de emprego e aumentou os beneficios empresariais.

Tal e como recolle o Estatuto dos Traballadores no seu artigo 27, o Goberno deberá fixar anualmente a contía do SMI logo de audiencia dos axentes sociais. En UGT valoramos moi positivamente este incremento, que evitará que calquera persoa, cunha xornada completa de 40 horas semanais, poida gañar este ano menos de 15.876 euros.

En xuño de 2021, o Goberno de España ratificou a Carta Social Europea revisada, na que indica que o SMI de cada país debe ser, como mínimo, o 60% do salario medio de cada país.

SMI