Que é UGT

¿Que é a Unión General de Trabajadoras e Trabajadores?

É unha confederación sindical constituída en 1888. Un dos dous sindicatos maioritarios, entre os máis representativos, e por iso é interlocutor social.

A Unión General de Trabajadoras y Trabajadores é unha organización progresista, comprometida, esixente, democrática e independente con presenza en todos os sectores de actividade e en todo o territorio español.​​

¿Que defendemos?

Os sindicatos son un dos engranajes do sistema democrático. O seu papel e relevancia recoñécese no Título Preliminar, artigo 7 da Constitución Española de 1978, así como os partidos políticos, no artigo 6, e outras institucións do Estado no mesmo título.

A Constitución confíanos os intereses xerais das persoas traballadoras. A nosa lexitimidade vén das eleccións que realizamos periodicamente nas empresas. Isto outorga a nosa representatividade.

Defendemos os intereses de todos os traballadores en calquera das súas condicións, sexan laborais ou non, sexan fixos ou temporais. Defendemos aos traballadores no seu conxunto e non a un colectivo concreto.

¿Cantas persoas afiliadas temos?

UGT conta con 983.521 afiliadas e afiliados.

¿Cantas persoas delegadas temos?

O número vén determinado polas eleccións sindicais que se celebran nas empresas cada catro anos e que non se limitan a un período de tempo determinado.

É un proceso dinámico que se vai reproducindo paulatinamente nas empresas, e que se renova cada catro anos. Estes procesos electorais dannos unha representación de máis do 31,7% dos traballadores e traballadoras.

¿Que facemos?

Defender os intereses dos traballadores e traballadoras.

¿Como?

  • Combinando acción e negociación e sempre na procura de consensos, de acordos . Ese foi un obxectivo da acción sindical nos últimos trinta anos.
  • Na empresa. A través da negociación colectiva. O noso primeiro campo de actuación é o lugar de traballo. Neste ámbito conflúen dúas realidades: a forza e a capacidade de resolución de problemas, por unha banda, e a capacidade de superación dos conflitos xunto cunha situación laboral precaria, por outra. Isto fai necesaria a presenza e actuación do sindicato na empresa.
  • Negociamos máis de 4.500 convenios.
    Beneficianse case 11.000.000 de traballadores, sexan ou non sindicalizados.
  • Desenvolvemos a nosa acción sindical a través da negociación colectiva en aproximadamente 1.100.000 empresas.

​Outras accións

UGT é membro fundador da Confederación Sindical Europea (CES) e da Confederación Sindical Internacional (CSI), antes CIOSL. Así mesmo, formamos parte dos Comités Executivos europeos e mundiais de ambas as organizacións sindicais.

Desenvolvemos labores de cooperación sindical en América Latina e África, apoiamos e traballamos pola formación dos traballadores, a formación sindical, a investigación, etc.